Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  1. Niżej podpisany/podpisana wyrażam/a świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także do przekazania moich danych dalszemu odbiorcy wyłącznie dla celów związanych ze złożonym zapytaniem ofertowym, zapytaniem dotyczącym sprzedaży towaru lub wykonania usługi oraz ich realizacją, a także obsługą posprzedażową lub reklamacyjną. Celem przetwarzania danych jest również badanie satysfakcji klientów, określenia jakości wykonanych usług lub sprzedanych towarów oraz ich właściwy dobór na przyszłość.
  2. Niżej podpisany/podpisana wyrażam/a świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także do przekazania moich danych dalszemu odbiorcy w celach marketingowych (otrzymywania informacji handlowych) od Lawendowe Wzgórze.
  3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby oraz prawny interes administratora.
  4. Wyrażając zgodę, o której mowa w pkt 1 zostałem/zostałam poinformowana, iż: 
  1. Administratorem danych osobowych jest : Lawendowe Wzgórze, Łukasz Knopf, Danuta Parszewska – Knopf, Spółka Jawna z siedzibą w 58-562 Podgórzyn, Zachełmie 64,  KRS: 0000925494 , NIP: 6112814627 i REGON: : 520259238, adres e – mail: rezydencja@lawendowewzgorze.pl
  2. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie w dążeniu do realizacji celu, o którym mowa w pkt I / II
  3. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt I / II , a po tym okresie wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, lecz nie dłużej niż 10 lat.
  4. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych ma prawo wglądu do nich, ich sprostowania, uzupełnienia, cofnięcia zgody na przetwarzanie, złożenia sprzeciwu, żądania podania źródła pozyskania informacji oraz żądania ich usunięcia.
  5. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.
  6. Pozyskane dane mogą być przetwarzane przez dalszego odbiorcę tj. podwykonawcę lub podmiot, z których korzystamy przy realizacji celu przetwarzania danych, wyłącznie na podstawie umowy gwarantującej przestrzeganie prawa, bezpieczeństwo danych, rzetelność oraz przejrzystość dla osoby, której dane są przetwarzane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress